Bàn phím:
Từ điển:
 
abashment /ə'bæʃmənt/

danh từ

  • sự bối rối, sự lúng túng, sự luống cuống