Bàn phím:
Từ điển:
 
abashed

tính từ

  • bối rối, xấu hổ