Bàn phím:
Từ điển:
 
abash /ə'bæʃ/

ngoại động từ

  • làm bối rối, làm lúng túng, làm luống cuống