Bàn phím:
Từ điển:
 
abarticular

tính từ

  • (giải phẫu) học ngoài khớp; trật khớp