Bàn phím:
Từ điển:
 
abapikal

tính từ

  • (sinh học) xa đỉnh; xa ngọn
  • dưới vực