Bàn phím:
Từ điển:
 
abandoned /ə'bændənd/

tính từ

  • bị bỏ rơi, bị ruồng bỏ
  • phóng đãng, truỵ lạc