Bàn phím:
Từ điển:
 
abandon call
  • (Tech) gọi bỏ