Bàn phím:
Từ điển:
 

kẹ

  • t. Lép, chỉ có vỏ mà hầu như không có ruột: Thóc kẹ.
  • ph. X. Ghẹ: Ăn kẹ.