Bàn phím:
Từ điển:
 

à uôm

verb

  • To lump together
    • anh phải phân biệt ai đúng ai sai, thay vì à uôm: you must make a difference between who is right and who is wrong, instead of lumping things together