Bàn phím:
Từ điển:
 
abactus

tính từ

  • bị trụy thai