Bàn phím:
Từ điển:
 
abaction

danh từ

  • (từ pháp) việc gia súc bị bắt trộm