Bàn phím:
Từ điển:
 

à

excl

  • Oh! (exclamation of surprise)
    • à, đẹp tuyệt nhỉ!: Oh, beautiful!
  • By the way
    • à này, tên anh ta là gì?: by the way, what's his name?