Bàn phím:
Từ điển:
 
abacterial

tính từ

  • không do vi khuẩn gây ra