Bàn phím:
Từ điển:
 
abacist

danh từ

  • người gãy bàn phím
  • người kế toán