Bàn phím:
Từ điển:
 
abaca

danh từ

  • vải dệt bằng tơ chuối abaca ở philipin
  • cây chuối abaca