Bàn phím:
Từ điển:
 
aba /'ɑ:bə/

danh từ

  • áo aba (áo ngoài giống hình cái túi người A-Rập)