Bàn phím:
Từ điển:
 
aardwolf

danh từ

  • <động> chó sói đất (Nam Phi)