Bàn phím:
Từ điển:
 
aardvark

danh từ

  • (động vật) lợn đất