Bàn phím:
Từ điển:
 
A4-size
  • (Tech) khổ giấy A4 (21 cm x 29.7 cm)