Bàn phím:
Từ điển:
 
a-side

danh từ

  • mặt chính của dĩa hát