Bàn phím:
Từ điển:
 
A shares
  • (Econ) Cổ phiếu A.(Cổ phiếu hưởng lãi sau).