Bàn phím:
Từ điển:
 

a phiến

noun

  • Opium
    • cuộc chiến tranh a phiến: The opium war
    • a phiến thường là mầm mống của tội phạm: in most cases, opium is the germ of the crime