Bàn phím:
Từ điển:
 
a-point
  • (giải tích) a- điểm