Bàn phím:
Từ điển:
 
militarisation
  • nhÆ° militarization