Bàn phím:
Từ điển:
 
militarese

danh từ

  • ngôn ngữ quân sự