Bàn phím:
Từ điển:
 
milieux
  • số nhiều của milieu