Bàn phím:
Từ điển:
 
miliaria

danh từ

  • bệnh mồ hôi trộm