Bàn phím:
Từ điển:
 
mili
  • Tiền tố chỉ một phần ngàn