Bàn phím:
Từ điển:
 
miler /'mailə/

danh từ

  • (thông tục) vận động viên chạy đua cự ly một dặm; ngựa đua chuyên chạy cự ly một dặm