Bàn phím:
Từ điển:
 
mildness /'maildnis/

danh từ

  • tính nhẹ, tính êm
  • tính dịu dàng, tính hoà nhã, tính ôn hoà
  • tính mềm yếu, tính nhu nhược, tính yếu đuối