Bàn phím:
Từ điển:
 
mildewy /'mildju:d/ (mildewy) /'mildju:i/

tính từ

  • bị mốc, có nấm mốc