Bàn phím:
Từ điển:
 
milady /mi'leidi/

danh từ

  • phu nhân