Bàn phím:
Từ điển:
 
mike /maik/

danh từ

  • (thông tục) (như) microphone