Bàn phím:
Từ điển:
 
migraine /'mi:grein/

danh từ

  • (y học) chứng đau nửa đầu