Bàn phím:
Từ điển:
 
mighty /'maiti/

tính từ

 • mạnh, hùng cường, hùng mạnh
 • to lớn, vĩ đại, hùng vĩ, đồ sộ
  • the mighty ocean: đại dương hùng vĩ
 • (thông tục) to lớn; phi thường

Idioms

 1. high and mighty
  • vô cùng kiêu ngạo

phó từ

 • (thông tục) cực kỳ, hết sức, rất, lắm
  • to think oneself mighty wise: tự cho mình là khôn ngoan lắm
  • it is mighty easy: cái đó dễ lắm