Bàn phím:
Từ điển:
 
midyear /'midjə:/

danh từ

  • giữa năm
  • (số nhiều) (thông tục) kỳ thi giữa năm

tính từ

  • giữa năm, vào giữa năm