Bàn phím:
Từ điển:
 
midwife /'midwaif/

danh từ

  • bà đỡ, bà mụ