Bàn phím:
Từ điển:
 
midsummer madness /'mid,sʌmə'mædnis/

danh từ

  • sự ngông cuồng trong chốc lát
  • hành động ngông cuồng trong chốc lát