Bàn phím:
Từ điển:
 
midsummer day /'mid,sʌmə'dei/

danh từ

  • ngày hạ chí