Bàn phím:
Từ điển:
 
midst /midst/

danh từ

  • giữa
    • in the midst of: ở giữa; giữa lúc
    • in their midst; in the midst of them: ở giữa bọn họ

danh từ

  • (thơ ca) (như) amid