Bàn phím:
Từ điển:
 
midriff /'midrif/

danh từ

  • (giải phẫu) cơ hoành