Bàn phím:
Từ điển:
 
midperpendicular
  • trung trá»±c