Bàn phím:
Từ điển:
 
midmost /'midmoust/

tính từ & phó từ

  • ở chính giữa