Bàn phím:
Từ điển:
 
midland /'midlənd/

danh từ

  • trung du
  • (the Midlands) vùng trung du nước Anh