Bàn phím:
Từ điển:
 
midinette /,mi:di'net/

danh từ

  • cô bán hàng (ở Pa-ri)