Bàn phím:
Từ điển:
 
midge /midʤ/

danh từ

  • (động vật học) ruồi nhuế
  • người nhỏ bé