Bàn phím:
Từ điển:
 
midfield

danh từ

  • phần giữa của sân bóng đá; khu trung tuyến
    • a midfield player: cầu thủ trung vệ