Bàn phím:
Từ điển:
 
mideast

danh từ

  • như Middle East