Bàn phím:
Từ điển:
 
middling /'midliɳ/

tính từ

  • trung bình, vừa phải, bậc trung
    • a man of middling size: một người tầm thước
  • (thông tục) khá khoẻ mạnh