Bàn phím:
Từ điển:
 
middleweight

danh từ

  • vận động viên/võ sĩ hạng trung (nặng từ 66, 5 đến 72, 5 kg)